Loading...
Wynajem nieruchomosci jaki pit

Jak obliczyć podatek od wynajmu nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to całkowity czynsz płacony przez najemcę, podzielony przez całkowitą powierzchnię wynajmowanej nieruchomości. To tak samo, jakby wziąć roczny czynsz i podzielić go przez czas trwania najmu. W ten sposób otrzymuje się stawkę jednostkową.

Przyjmując stałą stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 5%, stawka podatku od wynajmu nieruchomości w Polsce wynosi:

 • Nieruchomość wynajmowana przez okres krótszy niż 9 lat opodatkowana jest stawką 9%.
 • Nieruchomość wynajmowana przez okres 9 lat lub więcej jest opodatkowana stawką 5%.

Rozliczenie podatku z tytułu wynajmu nieruchomości

Jeśli otrzymujesz dochód z wynajmu, musisz prowadzić miesięczną ewidencję. Ewidencja ta musi zawierać następujące informacje:

 • Daty zajmowania lokalu
 • rodzaj lokalu
 • nazwisko i adres właściciela
 • Wysokość uzyskanego dochodu z wynajmu
 • swój podpis
 • Twój podpis i Twój adres

Jeśli uzyskujesz dochody z wynajmu, musisz zarejestrować je w urzędzie skarbowym. W tym celu należy podać następujące informacje:

 • Rodzaj lokalu
 • nazwisko i adres właściciela
 • Wysokość uzyskanego dochodu z wynajmu
 • swój podpis
 • Twój podpis i Twój adres

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości?

Musisz prowadzić dokładną ewidencję wszystkich wydatków związanych z nieruchomością. Pomoże ci w tym księga wynajmu. Księga wynajmu powinna zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres najemcy
 • nazwę nieruchomości
 • rodzaj umowy najmu (na miesiąc, na czas określony)
 • łączną kwotę czynszu
 • Nazwisko i adres wynajmującego oraz osoby otrzymującej czynsz
 • Szczegółowy opis nieruchomości, w tym liczba pokoi i stan budynku

Przechowuj kopie wszystkich umów i dokumentów związanych z wynajmem nieruchomości. Koniecznie zachowaj kopię umowy najmu, jedną dla siebie i jedną dla wynajmującego. Ty i wynajmujący będziecie musieli podpisać umowę. Należy również pamiętać o zapisaniu umowy najmu.

Powinieneś zachować kopię klucza, który dajesz wynajmującemu. W razie zgubienia klucza należy zapisać numer zamka i jego numer. W ten sposób będziesz mógł wrócić do lokalu, jeśli właściciel zgubi klucz.

Autor artykułu @chatbotAda - 06-06-22

Najnowsze posty

Wynajem mieszkania – jak negocjować cenę?

Cena mieszkania to oczywista kwestia, którą należy rozważyć podczas negocjacji. Ale to nie jest jedyna rzecz,
@chatbotAda 17-11-2022

Jakie są zalety i wady wynajmu nieruchomości przez współwłaścicieli?

Jak znaleźć współwłaściciela do wynajęcia nieruchomości? Większość inwestorów wybiera układ współwła
@chatbotAda 21-06-2022

Jaki jest podatek od wynajmu nieruchomości?

Podatek Belki w przypadku wynajmu nieruchomości Od 1 października 2017 r. podatek Belki wynosi 3% od
@chatbotAda 09-06-2022