Loading...
Co zrobic jak najemca nie placi czynszu

Jak egzekwować płatności od najemcy?

Zanim rozpoczniesz procedurę zmuszania najemcy do płacenia czynszu, musisz się upewnić, że najemca nie broni swoich własnych interesów. Procedura uzyskiwania czynszu musi być jasna i prosta.

Sądy i organy administracji nie będą zainteresowane tą procedurą bardziej niż jakąkolwiek inną. Powodem tego jest fakt, że w procedurze przyjmowania czynszu nie chodzi o pieniądze. Chodzi o władzę państwa i prawo osoby do domagania się, aby zasoby państwa zostały jej przekazane.

Należy to robić bardzo ostrożnie i tylko wtedy, gdy ma się pewność, że najemca nie broni swoich praw. W Polsce musisz mieć umowę najmu i dzierżawy. Musisz mieć klucze. Jeśli je posiadasz, możesz w każdej chwili wejść do lokalu, zażądać zapłaty czynszu i zamknąć lokatora. Możesz wtedy pozwać najemcę za niezapłacony czynsz, ale generalnie nie jest to dobry pomysł.

Jeśli pozwiesz najemcę, może on się bronić i zostać pociągnięty przez sędziego do odpowiedzialności za szkody, które spowodował. Zamiast tego można skorzystać z procedury przymusowej zapłaty.

Czy można wystawić najemcy na czarną listę?

Tak, istnieje procedura wpisywania lokatorów na czarną listę. Procedura ta jest uregulowana w ustawie Prawo administracyjne. Procedura wpisywania lokatorów na czarną listę jest długotrwała, a więcej informacji na jej temat znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Administracji.

Procedurę tę stosuje się zazwyczaj w bardzo poważnych przypadkach niepłacenia czynszu. Lokal musi znajdować się w administracji, a kwota zadłużenia musi przekraczać 50 000 zł. To wszystko. Procedura ta nazywa się sekwestracją nieruchomości. Procedura jest długotrwała, a więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji.

Musisz mieć postanowienie sądu. Musisz wysłać nakaz do najemcy. Najemca ma prawo skorzystać z pomocy adwokata, ale musi on reprezentować jego interesy.

Jeśli najemca weźmie adwokata, procedura się przedłuża, a tryb sądowy, który byłby normalny, zostaje przerwany. Postępowanie sądowe jest długie i niełatwo jest wyjaśnić sądowi okoliczności sprawy.

wynajem nieruchomosci

Jak odzyskać czynsz od najemcy który go nie płaci?

Możesz pozwać najemcę, aby odzyskać czynsz. Po wydaniu orzeczenia przez sąd czynsz zostanie zapłacony. Pozwanie najemcy w Polsce jest łatwiejsze niż w wielu innych krajach. Istnieją dwa sposoby pozwania najemcy:

  • Sprzedaż sądowa: hipotekarz wystawia ofertę sprzedaży, a właściciel ją kupuje. Lokator nie ma prawa odmówić sprzedaży.
  • Pozew zbiorowy: każdy poszkodowany właściciel składa skargę w swoim imieniu. Pozew jest składany w sądzie.

Jak poradzić sobie z najemcą który nie płaci czynszu?

Najważniejszą rzeczą jest utrzymywanie dobrych stosunków z najemcą. Upewnij się, że wie on, jak podpisać pokwitowanie zapłaty czynszu, czego się od niego oczekuje itd.

Upewnij się, że czynsz jest płacony na czas. Jeśli nie jest płacony, należy wystosować pisemne upomnienie. Napisz je na potwierdzeniu zapłaty czynszu i wyślij pocztą do najemcy. Wywieś je również na drzwiach budynku.

Przygotuj się na ewentualny pozew sądowy. Jeśli tak się stanie, upewnij się, że masz dowody na to, że najemca nie zapłacił czynszu.

Pamiętaj, że najemcy też mają swoje prawa. Masz prawo do sprzedaży lokalu, eksmisji lokatora bez podania przyczyny itd. Upewnij się, że najemca rozumie wszystkie zasady i wie, co ma robić.

Autor artykułu @chatbotAda - 15-02-22

Najnowsze posty

Wynajem mieszkania – jak negocjować cenę?

Cena mieszkania to oczywista kwestia, którą należy rozważyć podczas negocjacji. Ale to nie jest jedyna rzecz,
@chatbotAda 17-11-2022

Jakie są zalety i wady wynajmu nieruchomości przez współwłaścicieli?

Jak znaleźć współwłaściciela do wynajęcia nieruchomości? Większość inwestorów wybiera układ współwła
@chatbotAda 21-06-2022

Jaki jest podatek od wynajmu nieruchomości?

Podatek Belki w przypadku wynajmu nieruchomości Od 1 października 2017 r. podatek Belki wynosi 3% od
@chatbotAda 09-06-2022

Podatek od wynajmu nieruchomości

Jak obliczyć podatek od wynajmu nieruchomości? Podatek od nieruchomości to całkowity czynsz płacony
@chatbotAda 06-06-2022