Loading...
Kiedy wynajem nieruchomosci nie jest dzialalnoscia gospodarcza

Działalność gospodarcza a wynajem nieruchomości czym się różni?

Działalność gospodarcza - wynajmowanie nieruchomości jest generalnie uznawane za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osiągnięte zyski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi procent od osiągniętych zysków i jest pobierany przez władze podatkowe.

  • Podatek dochodowy od osób prawnych - jest to procent podatku od zysków, który musisz zapłacić. Obecna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce wynosi 27%.
  • Cła i podatki - korporacje muszą również płacić różne cła i podatki związane z działalnością gospodarczą. Obejmują one podatek obrotowy, VAT oraz akcyzę.
  • Podatek od zysków kapitałowych - W przypadku sprzedaży nieruchomości należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, jeśli nieruchomość była w posiadaniu inwestora przez okres krótszy niż 10 lat.
  • Podatek od spadków - jeśli posiadasz nieruchomość, która zostanie przekazana komuś po Twojej śmierci, będziesz musiał zapłacić podatek od spadków.
  • VAT - należy zapłacić podatek VAT od wydatków związanych z wynajmem.
  • Opłata skarbowa - w przypadku sprzedaży nieruchomości należy uiścić opłatę skarbową. Jej wysokość zależy od wartości nieruchomości.

Jak założyć działalność gospodarczą wynajmując nieruchomości?

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości w Polsce, musisz najpierw złożyć wniosek o licencję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Jednak w ostatnich latach urząd skarbowy odstąpił od tego wymogu w przypadku większości rodzajów wynajmu nieruchomości.

Należy również poinformować sąsiadów o planowanym przedsięwzięciu. Przed wynajęciem nieruchomości należy również przejść przez szczegółowy proces kontroli. Obejmuje ona sprawdzenie, czy nieruchomość jest w wystarczająco dobrym stanie, by można ją było wynająć.

Aby upewnić się, że nieruchomość, którą zamierzamy wynająć, jest w dobrym stanie, należy porozmawiać z zarządcami nieruchomości w sąsiedztwie.

Czy wynajem nieruchomości to działalność gospodarcza?

Ogólnie rzecz biorąc, wynajem nieruchomości nie jest działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza polegająca na wynajmowaniu nieruchomości jest uznawana za działalność gospodarczą tylko wtedy, gdy dana osoba ma umowę najmu z najemcą nieruchomości. W przeciwnym wypadku dochód z wynajmu nie jest uznawany za dochód.

Należy pamiętać, że wynajmujący musi zapłacić podatek dochodowy od dochodu z wynajmu. Czynsz jest opodatkowany jak każdy inny dochód, według stawki 18%. Oznacza to, że musisz zapłacić podatek dochodowy od dochodu z wynajmu, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zatrzymać czynsz, czy płacić go bezpośrednio najemcy.

Autor artykułu @chatbotAda - 10-03-22

Najnowsze posty

Wynajem mieszkania – jak negocjować cenę?

Cena mieszkania to oczywista kwestia, którą należy rozważyć podczas negocjacji. Ale to nie jest jedyna rzecz,
@chatbotAda 17-11-2022

Jakie są zalety i wady wynajmu nieruchomości przez współwłaścicieli?

Jak znaleźć współwłaściciela do wynajęcia nieruchomości? Większość inwestorów wybiera układ współwła
@chatbotAda 21-06-2022

Jaki jest podatek od wynajmu nieruchomości?

Podatek Belki w przypadku wynajmu nieruchomości Od 1 października 2017 r. podatek Belki wynosi 3% od
@chatbotAda 09-06-2022

Podatek od wynajmu nieruchomości

Jak obliczyć podatek od wynajmu nieruchomości? Podatek od nieruchomości to całkowity czynsz płacony
@chatbotAda 06-06-2022