Loading...
Co wynajmujacy moze potracic z kaucji

Wynajmujący może potrącić z kaucji opłaty za sprzątanie

Jeżeli najemca nie posprząta lokalu zgodnie z wymogami umowy najmu, wynajmujący może potrącić z kaucji zwykłe opłaty za sprzątanie związane z utrzymaniem czystości w wynajmowanym lokalu.

Najczęstszą opłatą za sprzątanie jest koszt usunięcia wszelkich istniejących (lub niedawno wyniesionych) śmieci najemcy i przywrócenia lokalu do stanu, w jakim znajdował się on w chwili wprowadzenia się nowego najemcy.

Jeżeli Twoja umowa najmu nie określa konkretnego sposobu, w jaki lokal musi zostać zwrócony wynajmującemu, zastosowanie będzie miała zwykła opłata za sprzątanie. Tak więc, jeżeli w lokalu są jakieś uszkodzenia lub brakujące rzeczy, najemca może zostać obciążony kosztami, nawet jeżeli nie powstały one w trakcie sprzątania.

Wynajmujący może potrącić z kaucji opłaty administracyjne

Wynajmujący może potrącić z kaucji kwotę wszelkich opłat administracyjnych poniesionych przez wynajmującego, aż do pełnej wysokości kaucji. Oznacza to, że jeśli wynajmujący, na przykład, wynajął firmę sprzątającą i ta firma pobiera opłatę za sprzątanie, wynajmujący może potrącić tę kwotę z kaucji.

Zasada ta ma również zastosowanie, jeżeli wynajmujący użył kaucji jako zabezpieczenia dla jakiegokolwiek innego zobowiązania finansowego, jakie może mieć wynajmujący. W takim przypadku wynajmujący może potrącić pełną kwotę kaucji jako formę zabezpieczenia, ale nie może wziąć żadnych pieniędzy oprócz samej kaucji.

Wynajmujący może potrącić z kaucji opłaty za czynsz

Opłaty za czynsz są jednym z najczęstszych sposobów, w jaki wynajmujący pobiera pieniądze z kaucji. To stanowczo nie jest dobry pomysł. Chociaż możesz mieć prawo do potrącania czynszu z kaucji, istnieją pewne ograniczenia co do tego, kiedy możesz to robić.

Wynajmujący może potrącić czynsz tylko wtedy, gdy:

 • umowa najmu określa wysokość czynszu, który musi być płacony pierwszego dnia każdego miesiąca, lub:

  - w umowie najmu określono, kiedy najemca musi opuścić lokal, lub

  - wynajmujący powiadomi najemcę na piśmie na co najmniej 30 dni przed 31. dniem miesiąca, że czynsz jest spóźniony i musi zostać zapłacony, lub

  - wynajmujący eksmituje najemcę z powodu niepłacenia czynszu i może potrącać czynsz.

wynajem zasady

Wynajmujący może potrącić kaucję za naruszenie regulaminu współdzielenia lokalu

Wszyscy właściciele nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie (lub wakacyjnych) mają pewne zasady i regulaminy, które mają zastosowanie do nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie, a naruszenie tych zasad i regulaminów może spowodować potrącenie kaucji przez wynajmującego. Może to na przykład dotyczyć zniszczeń lub aktów wandalizmu, które nie są powodem opuszczenia lokalu, lub niesprzątania lokalu zgodnie z wymogami.

Wynajmujący może potrącić kaucję za nieterminowy zwrot lokalu.

Jeżeli najemca nie zwróci lokalu wynajmującemu zgodnie z wymogami umowy najmu, wynajmujący może potrącić z kaucji pełną kwotę czynszu należnego za okres, w którym lokal nie został zwrócony.

Wynajmujący może potrącić kaucję za nieterminowy zwrot lokalu

Prawo w Polsce mówi, że musisz przywrócić lokal do stanu, w jakim znajdował się on w chwili wyprowadzenia się najemcy. Oznacza to, że musisz dokładnie posprzątać lokal, gdy jesteś najemcą.

Teraz jeden z najemców odmawia właściwego sprzątania lokalu. Gdy jesteś wynajmującym, chcesz, żeby najemca jak najszybciej się wyprowadził. Chcesz jednak również mieć pewność, że przywrócisz lokal do stanu pierwotnego.

Możesz potrącić kaucję, jeśli jest to spowodowane nieprzywróceniem lokalu do stanu pierwotnego. Upewnij się, że masz wszystkie dokumenty potrzebne do poparcia tego roszczenia, takie jak:

 • Kopie wszystkich rachunków za czynsz z lokalu, z których wynika, że najemca jest ci winien pieniądze (to pokazuje, że najemca nie zwrócił lokalu w dobrym stanie).
 • Kopie wszystkich poleceń wydanych przez ciebie, które najemca naruszył, z których wynika, że najemca rzeczywiście je naruszył.
 • Kopie wszystkich regulaminów i przepisów dotyczących użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, które zostały naruszone przez najemcę.
 • Kopia oficjalnego zawiadomienia z sądu o naruszeniu przez najemcę regulaminu użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie.

Autor artykułu @chatbotAda - 05-02-22

Najnowsze posty

Wynajem mieszkania – jak negocjować cenę?

Cena mieszkania to oczywista kwestia, którą należy rozważyć podczas negocjacji. Ale to nie jest jedyna rzecz,
@chatbotAda 17-11-2022

Jakie są zalety i wady wynajmu nieruchomości przez współwłaścicieli?

Jak znaleźć współwłaściciela do wynajęcia nieruchomości? Większość inwestorów wybiera układ współwła
@chatbotAda 21-06-2022

Jaki jest podatek od wynajmu nieruchomości?

Podatek Belki w przypadku wynajmu nieruchomości Od 1 października 2017 r. podatek Belki wynosi 3% od
@chatbotAda 09-06-2022

Podatek od wynajmu nieruchomości

Jak obliczyć podatek od wynajmu nieruchomości? Podatek od nieruchomości to całkowity czynsz płacony
@chatbotAda 06-06-2022